Fredagen den 2 februari 2007

Eftersom jag påbörjade min tingstjänstgöring den 7 mars 2005 är det bara en dryg månad kvar av den ur en antropologisk synvinkel intressantaste och i övrigt den absolut vidrigaste perioden i mitt liv. Mycket nöjd med detta hade jag planerat att jag, genom uttag av några stöverblivna semesterdagar, skulle kunna sluta redan fredagen den 2 mars. För att fira öppnade jag egenrapporteringsprogrammet Palasso, och fyllde i att jag hade för avsikt att ta flextimmar skulle till den del de understeg 20 timmar istället betalas ut i pengar, och de övriga 72 tima ut tre semesterdagar mellan den 5 och 7 mars. När det hela var avklarat konstaterade jag nöjt att det fanns exakt 21 rutor kvar att kryssa i på mitt muckarschema, och jag suckade  av förtjusning.

Sucken bytte dock raskt karaktär när Chefsadministratören några få minuter senare äntrade mitt rum för att informera mig om att den flextid jag i somras fick tillåtelse att ta ut i lediga dagar numera var återförd till mitt flexkonto. Istället hade mina tre sista semesterdagar tagits i anspråk för den för länge sedan uttagna ledigheten, och eftersom jag redan hade tagit ut dessa semesterdagar kunde jag inte heller vara ledig mellan den 5 och 7 mars. Alltihop berodde enligt Chefsadministratören på att Lagmannen plötsligt inte fann det förenligt med arbetstidsavtalet att tillåta att flextid togs ut som hela lediga dagar.

-Det är bara Lagmannen eller Gud Fader som kan ändra beslutet, sade Chefsadministratören utan att se särskilt beklagande ut när jag påpekade orimligheten i det hela. Om Lagmannen är att likställa med Gud Fader borde jag ta mig fan klassificeras som Jesus efter två år i Obygden, för att hitta en sådan ansamling juridiskt skolade men ack så blåsta muppar på samma plats kan inte vara annat än någon form av mirakel. Det hela är lika skrattretande som när Notarienämnden på Domstolsverkets intranät rapporterar om nöjda notarier från olika tingsrätter runt om i landet, och jag är vansinnigt irriterad över att behöva tillbringa helgen med att rita in de tre extra dagarna jag måste arbeta i muckarschemat.

Kommentarer
Postat av: Anonym

1

2007-02-04 @ 23:36:12
Postat av: Anonym

2

2007-02-05 @ 09:07:51
Postat av: li

Nu går det bara på tomgång...vad hände med stinget?

2007-02-05 @ 09:54:38
Postat av: Anonym

Jag hade en lagman som hade fått sparken från Försäkringskassan. Men å andra sidan hade han partibok av rätt kulör.

2007-02-05 @ 11:34:57
Postat av: Rätt pengar, eller?

http://dinapengar.se/Avdelningar/Artikel.aspx?ArticleID=2007%5c02%5c05%5c6322&o=expressen

2007-02-05 @ 12:24:56
Postat av: BaronB

Ver ett bra tag sedan jag lade in en kommentar senast, vilket beror på det li nyss påpekade; stinget är sedan länge borta. När TI nyligen offentligen bekräftade att stora delar är anekdoter från andra notarier försvann ju det i början så kittlande nöjet att försöka lista ut vem det var. Til detta kommer att det mesta på något sätt upprepar sig och att karikatyren av Förstenotarien, numera Fiskalen, gått lite för långt för att vara rolig.

2007-02-05 @ 14:00:45
Postat av: Delägarn

De flesta mänskliga företeelser brukar ha uppgångs-, blomstrings- och nedgångsperioder. I detta fall torde nedgången, och slutligen sotdöden, komma att bero på att TN naturligen kommer att få svårt att motivera fortsatt dagboksskrivande efter sina två år; det kommer att bli alltför uppenbart att fråga är, och har varit, om en fiktion, varför det kommer att finnas ett motstånd hos olika inläggsförfattare att greppa tangentbordet.

Att börja skriva om en advokatbyrå må väl vara intressant, men torde sakna samma allmänintresse som att skriva om en tingsrätt, som ju är en företeelse som de flesta jurister har kommit i kontakt med.

Detta är synd, för då försvinner en kanal genom vilket det varit möjligt att uttrycka sin harm över t.ex. åklagare, vars innebandyspelande bekostas av mig.

2007-02-05 @ 17:16:56
Postat av: Okänd

Och vem bekostar Delägarns obligatoriska fortbildningskurser på exotiska platser, som dras av mot intäkter = minskad beskattningsbar inkomst i rörelsen?

2007-02-05 @ 18:00:53
Postat av: Låtsasjuristen

Det är väl knappast nån som tror det går någon nöd på Delägarn? Han borde väl kunna trösta sig med lönespecen varje månad? Även om delägarn spelade innebandy en timme i veckan på arbetstid skulle han (förutsätter att det är en man utifrån vad han skrivit) ändå ha bättre betalt än åklagaren. Se det som löneförmån, och den kan väl knappast mäta sig med tjänstebilen som Delägaren kör.

Däremot tycker jag att det vore väldigt intressant om TN bloggade vidare från en byrå, många jurister kommer väl i kontakt med advokater också? Vore roligt att höra om hur det går till på en byrå eftersom jag inte själv jobbar på en sådan. Jag misstänker att det finns minst lika många roliga historier från en advokatbyrå som från TR, särskilt från en nyanställd bitis perspektiv.

2007-02-05 @ 21:54:42
Postat av: Sten Sture

Om vi förutsätter att två tredjedelar (lågt räknat) av alla delägare i svenska byråer regelbundet spelar golf, och att två tredjedelar av alla delägare i dessa byråer regelbundet arbetar med frågor som rör bolagsrätt och annan associationsrätt (eller egentligen alla andra frågor där börsbolag och större allmännyttiga företag tror sig behöva nyttja byråernas tillgänglighet) så är det troligen inte helt utan vederhäftighet att påstå att samtliga enskilda skattebetalare även indirekt bidrar till dessa advokaters arvoden genom diverse fondsparande och pensionsupplägg, iaf till viss del, och således i förlängningen bidrar till att finansiera delägarnas golfklubbsmedlemsskap, på samma sätt som de med skatten bidrar till åklageriets innybandande.
Det ligger mot denna bakgrund i farans riktning att Delägarn ovan bör kunna utgöra mål för samma suspekta moralförfasning som hon tillskriver åklagare.

Undanflykter i stil med att golf kan utgöra klientvård, alternativ mötesform eller eljest teambuildande hälso- och själavård tas ingen hänsyn till eftersom två tredjedelar av alla på debiteringsbar tid golfspelande delägare anser att resor till och från golfbanan ensam i egen bil utgör tidsspillan, åtminstone i kostnadsräkningar till börsbolagen och de stora allmännyttiga företagen.

2007-02-06 @ 01:00:28
Postat av: Statsvetaren

Låtsasjuristen,

Var det inte Stockholmsnotarien som skulle börja på fin byrå snart och kunde tänka sig att rapportera initierat därifrån? Jag har för mig att jag såg ett inlägg med den innebörden för ett tag sedan. Vore onekligen intressant om det blir så.

2007-02-06 @ 01:50:40
Postat av: Delägarn

Stopp och belägg. Byråer arbetar på en konkurrensutsatt marknad. Detta innebär att den byrå som inte håller sina utsvävningar i form av friskvård och liknande i styr, kommer att slås ut. Åklagare däremot arbetar inte på en konkurrensutsatt marknad, och det finns därför inga styrmekanismer som ser till att slappa åklagare slås ut eller att det av mig bekostade innebandyspelandet på arbetstid inte blir ett alltför stort inslag i den dagliga verksamheten.

2007-02-06 @ 13:00:59
Postat av: Vardagslunkande åklagare

Jag har aldrig spelat innebandy på arbetstid. Inte heller har någon av mina kollegor gjort det, vad jag har märkt.

2007-02-06 @ 13:14:35
Postat av: Sten Sture

Jag menar inte att golfspelande delägare skulle vara slappa. Jag menar att två tredjedelar av alla golfspelande delägare form part of en värdegemenskap som innebär att golfspelande är en integrerad del av delägarrollen. Det är inte fråga om någon utsvävning som skall hållas i styr, det är ett kartelliknande och krampaktigt fasthållande vid ett privilegium som uppfattas som legitimt.

Inget ont om golfspelande i övrigt.

Konkurrensanalogin känns något ihålig (mitt bruk av "kartelliknande" naturligtvis undantaget). Om inte annat för att det även borde kunna tillämpas på åklagare, som väl i dag ser vunna mål eller högprofilerade mål (inom ramen för vilka de exempelvis ges möjlighet att sitta på presskonferenser med glasögonen på nästippen och se viktiga ut samtidigt som de tävlar med sin poliskollega om vem som kan nämna ordet "förundersökningssekretess" flest gånger) som ett hack i bältet och som drivs av att ha fler hack än sina kollegor. Huruvida det fungerar som en styrmekanism får andra svara på.

När jag praktiserade på en brandstation för en herrans massa år sedan spelades inte bara innebandy på arbetstid, utan även vattenpolo. Vet inte vad det betyder för den genomsnittlige skattebetalaren, men skojit var det iaf.

2007-02-06 @ 13:54:20
Postat av: Anonym

Delägarn: Menar du att åklagarna har obegränsad budget, såväl vad gäller tid som pengar att lägga ut på "bandy" m.m.?

Jag anar en viss bitterhet i dina inlägg.
Blev du inte antagen till aspirantutbildningen?

Om inte annat kan det vara dags för din årliga realitycheck.

2007-02-06 @ 14:42:06
Postat av: Söndagsåklagaren

På väg från innebandyn till presskonferensen kan jag inte annat än beklaga mina juristkolleger, typ Delägarn, som uppenbarligen slavar under sina klienters hårda piska och alls icke har tid till varken golf, teambuilding eller att skriva inlägg i TN-bloggen.

Ja, när denna blogg läggs ned, vilket väl sker inom en snar framtid, kommer jag absolut att sakna er alla, Goofy, Sten Sture, min Vardagslunkande kollega, Sthlms-notarien 1,2 och 3, Delägarn och Konrad och allt vad ni inte heter!

(Lägg märke till den blottade strupen. Hugg, vänner, hugg!)

2007-02-06 @ 14:54:26
Postat av: Vardagslunkande åklagare

Nu har jag avslutat min kafferast, där jag sörplat i mig kaffe betalat av skattemedel. Jag tog en extra kopp med in på mitt rum.

Kanske skulle man börja med innebandy på arbetstid i alla fall? Jag borde motionera mera och känner mig inspirerad av Delägarn. Jag måste ju jobba på den enda kammaren i hela landet där ingen spelar innebandy på kontorstid. Det duger ju inte. Kanske kan man i alla fall ordna med bowling i korridoren? Eller squash på ämbetsrummet? Eller avsätta motsvarande tid till att se något skoj på TV? Presskonferenser med kollegorna till exempel.

Medan vi tittar på presskonferenserna kan vi ha varsin bingo-bricka och bocka av vanligen förekommande presskonferens-ord: förundersökningssekretess, i det här skedet av utredningen, primäråtgärder, kollusion, arbeta metodiskt, opartiskt, det kan jag tyvärr inte kommentera, tvångsmedel, på sannolika skäl, skäligen misstänkt, restriktioner, förundersökningsledare etc etc. Man kan ha en bingobricka med journalistord också. Rättsskandal, varför har polisen inte gjort något tidigare, är han skyldig, vilken bevisining har ni, är den misstänkte dömd förut, vad exakt är det han har gjort, är han skäligen misstänkt eller på sannolika skäl, är det den högre misstankegraden, erkänner han, etc etc. Den kollega som vinner bingon kanske kan få en ny innebandyklubba?

Jag ska grubbla vidare på detta. Hänger du på i så fall Söndagsåklagaren, så slipper vi sakna varandra?

2007-02-06 @ 15:25:31
Postat av: Söndagsåklagaren

Vardags-etc: Absolut. Det gäller bara att vi köper in ett stort lager innebandyklubbor, så det räcker i alla fall några veckor, allt med tanke på det stora antalet TV-sända presskonferenser vi ständigt förekommer i.

Eller man kanske skulle kombinera våra två favoritaktiviteter? Åklagarna mot journalisterna, och varje gång journalisterna gjorde mål fick de ett sanningsenligt svar.

Äsch nu har jag flippat ut alldeles. Dags att gå hem, kära juristkolleger, dags att lämna arbetsplatsen! Klockan är ju över tre!

2007-02-06 @ 16:55:36
Postat av: Delägarn

Ojdå, vad nu? Så gråtmilt det blev helt plötsligen. Kan jurister, i synnerhet förhärdade och lidandevana åklgare, visa spår av känslor? Det kan förstås jag också, vid tillfällen då någon knorrar över min faktura, som måste storleksbestämmas bl.a. med avseende på den för offentliganställda juristers skörlevnad i form av innebandy nödvändiga skattekilen.

Om TN släcker ner, så kanske vi alla kan såsmåningom ses i juristhimlen, där lönerna är som på MSA, arbetsbördan som på myndighet, fritidssysslorna som på åklagarkammaren och Lambertz som gudfader själv.

2007-02-06 @ 17:36:33
Postat av: F.d. biträdande jurist

Där satt den Delägarn!

2007-02-06 @ 18:25:30
Postat av: Konrad

Do-dom-dom-tshhh (trumvirvel à la Chandler i vänner).

2007-02-06 @ 18:57:26
Postat av: Goofy

Inte heller jag spelar innebandy på arbetstid, men det beror kanske mest på att jag är värdelös på innebandy. Dock sätter jag mig nu vid datorn för att jobba lite till. Så kan det också gå till i åklagarsvängen ibland.

2007-02-06 @ 19:18:31
Postat av: brown noses

Väänta nu. Vad är det för lismande! Åklagarna vann ju lätt denna "battle". Delägarns comeback var ju tam som en angorakanin ffs!

2007-02-06 @ 20:49:19
Postat av: Goofy

Söndagsåklagaren: Tack för orden ovan, förresten. (Färdigjobbad för i dag, hurra!)

2007-02-06 @ 20:56:25
Postat av: Skattmas

Hmm... detta var ett intressant forum. Så här många jurister samlade har jag inte sett sen jag senast läste gäldenärssidorna i tidningen Justitia.

2007-02-06 @ 23:09:50
Postat av: Olalalaaa

ALFA avtalet gäller för notarier. Lagmannen bryter därför mot lagen om han inte tillåter att man tar ut övertid i ledighet alternativ får ut den i pengar. Basta. PÅ min TR fick vi faktiskt ut tiden, vilket gjorde att de flesta kunde sluta si så där 3-4 veckor före slutdatum.

2007-02-07 @ 08:43:56
Postat av: Sthlmsnotarien

Statsvetaren - Nope. Var nog någon annan. Jag arbetar redan på en "fin" byrå men bloggar inte.

Hur skulle det se ut? Dels skulle ett regelbundet bloggande inkräkta på dygnets timmar som i så stor utsträckning som möjligt bör användas till att debitera (enbart kommentarsskrivandet här ger mig ett sting av dåligt samvete, men jag motiverar det med att man bör ägna små stunder under dagen åt reflektion (vilket i sig mycket väl kan vara debiteringsbart)), dels tenderar de flesta copycats att sluta som en blek kopia av orginalet.

Vad gäller det senare. Se bara på de tafatta försök som redan gjorts. TR har dock lyckats att (trots uppenbara föregångare) få till ett fräscht koncept. Det är bara att lyfta på hatten.

2007-02-07 @ 13:40:55
Postat av: Fina fisk(al)en

Hmm, en notis som inte har flex, semester och häktningsjourdagar nog kvar för att sluta minst tre veckor i förtid? Obygden är nog inte så dumt ändå, om det finns sådana möjligheter att ta ut ledighet under tjänstgöringen ;-)

2007-02-07 @ 16:12:30
Postat av: Daniella

JAG SKA SNART BÖRJA SÖKA ARBETE PÅ BYRÅ I STHLM OCH UNDRAR NU OM NGN KAN VARA SÅ SNÄLL ATT BRIEFA MIG OM DE STÖRSTA BYRÅERNA; FÖR- RESP. NACKDELAR, ING.LÖN, MYSFAKTOR MM.

MVH
Daniella, jur. stud

2007-02-07 @ 17:51:25
Postat av: Ytterligare jur.stud

Å jag är skulle gärna vilja bli briefad om de byråer som det talades om i kommentarerna till förra inlägget, som har "normala" arbetstider. Kanske Vafasen har gjort en rundkoll? Jag håller helt med dig i dina synpunkter om Drakarna.

2007-02-07 @ 19:36:22
Postat av: Konrad

MYSFAKTOR - he, he...

2007-02-07 @ 22:57:39
Postat av: Vardagslunkande åklagare

Käre Söndagskollega: Jag är absolut på en innebandymatch mot journalister. Men vad får vi när vi gör mål? En artikel med korrekt innehåll?

2007-02-08 @ 01:20:45
Postat av: Proletärjuristen

DANIELLA: SNÄLLA, SLUTA ANVÄNDA CAPSLOCK NÄR DU SKRIVER. DET SKÄR I ÖGONEN.

Sedan tror jag det kan ligga en tanke i att inte skriva ut sitt riktiga namn när man postar.

2007-02-08 @ 08:28:44
Postat av: Söndagsåklagaren

Käre vardagskollega: en artikel med korrekt innehåll? In your dreams....

2007-02-08 @ 08:58:38
Postat av: Storstadsnotarien II

Daniella,

Jag har inte jättebred erfarenhet av byråerna, men följande kan i varje fall konstateras:

Lön: Byråerna har i princip samma ingångslön, mellan 25 och 26 000 om du suttit ting och mellan 22 och 23 000 om du inte har gjort det. Sedan stiger det med mellan 6 - 7 000 kr för varje år du varit anställd. Viss variation finns. På en del byråer har du möjlighet till bonus redan första året, vilket kan göra några tusingar extra i månaden, utslaget på helår.

Status/attityd m.m.:
Generellt anses nog MSA (eller anser sig) vara lite finare och mer traditionstyngt än de andra. Klädkoderna är mer strikta och det är (rätta mig om jag har fel) lite mer slickade frisyrer/svinryggar där.
Vinge har en något modernare approach och har ett något mer affärsmässigt tänkande; lite mer business och lite mindre regulations. En knivsudd mer avslappnat.
På Linklaters råder en något hårdare arbetskultur och arbetsmässigt är Linklaters på väg mot att enbart inrikta sig på transaktioner.

Mysfaktor(!):
På en affärsbyrå myser man nog inte så mycket. Du kan nog inte räkna med ett kuddrum eller att du sitter och dricker varm choklad i en snödriva med en delägare på kafferasten. Sorry ;-) Men om du med uttrycket undrar hur trevligt det är på de respektive byråerna så är det nog ungefär lika.

Över huvud taget är det nog är svårt att generellt uttala sig om hur bra eller dålig respektive byrå är för respektive kandidat (d.v.s. vilka för- och nackdelar som finns). Det handlar om en matchning mellan dig som person och byrån som helhet. Kom ihåg att du ska vilja ha byrån lika mycket som de ska vilja ha dig...

Nu kommer jag få jättemycket skit från de som jobbar på dessa tre och anser att jag generaliserar för mycket. Det ser jag fram emot.

2007-02-08 @ 09:43:39
Postat av: Sthlmsnotarien

Höhöhö... "lite mer slickade frisyrer/svinryggar där." Jovars. Finns det månne någon svinrygg inne på kommentarsidan som vill bemöta det?

2007-02-08 @ 11:41:07
Postat av: CG

På tal om ingenting; kommer vi att få reda på var du satt/sitter någon gång?

2007-02-08 @ 13:32:41
Postat av: Konrad

Jag har fått höra att det är lite mjukare attityd på MSA än på Vinge, som i sin tur ändå har mjukare attityd än Linklaters. Med det rör sig bara om hörsägen, och på så stora byråer måste det handla lika mycket om vilka delägare man får jobba med.

2007-02-08 @ 13:40:46
Postat av: Olalaaaa

Kära kollega - var tänkte du ta vägen efter tinget är klart? Du vågar kanske inte skriva så mycket om det.... men jag är nyfiken!!

2007-02-08 @ 13:59:41
Postat av: Delägarn

Sickna inskränkta frågor om arbetsbelastning, attityder och liknande på byrå. Försök någon att förstå att fråga inte är om en reglerad offentlig verksamhet. Det råder istället en dynamik på byråer. Detta innebär att, liksom Storstadsnotarien II var inne på, frågan om arbetsbelastning och liknande är avhängig den enskilde individen, hur ambitiös vederbörande är, hur lyckosam ackvisitör man är osv. Glidaren kan tjäna massor på sin hala käft medan den seriöse och allvarsamme juristen med begränsad snackförmåga sliter hund för låg lön utan utsikter till annat än att bli dumpad vid 35.

2007-02-08 @ 14:32:11
Postat av: jur.stud.

Sommarnotarie ? Håller på och söker sommarnotarietjänster och har hört lite olika saker. En del säger att byråerna kör mkt striktare på AB rätt igenom eftersom de inte orkar satsa lika mkt på ngn som kanske bara "jobbar" där en sommar. Stämmer det, eller tillämpas det bara av vissa ?

Vad gäller i övrigt för sommarnotarietjänster ? ngn som har ngt bra tips ? Även tips på andra arbetsplatser under sommaren för jurister uppskattas.

2007-02-08 @ 16:37:12
Postat av: Anonym

Ytterligare jur.stud: Om jag inte missminner mig så skrev jag att det fanns arbetsplatser med normala arbetstider, och inte byråer, men jag minns kanske fel (orka kolla...)
Generellt kan dock sägas att affärsjuridiska byråer och stora byråer kräver mer nedlagt arbete än humanjuridiska/mindre byråer. Det här gäller för Stockholm.

För övrigt bör delägarn fråga sig vem det är som är inskränkt här. Kan det vara så att pengar inte är allt?

2007-02-08 @ 16:39:36
Postat av: Allmänheten

Vilken tur att man jobbar inom en helt annan sektor än den juridiska! Men ibland måste man ju ta hjälp av den och när man läser vissa inlägg här så blir man mörkrädd. Vilken stenåldersbransch! Arbetsförhållanden och attityder som liknar 1800-tal. Om man hade förutfattade meningar tidigare om "sliskiga" advokater som tar alldeles för mkt betalt för sin hala käft så verkar ju detta besannas här.

2007-02-08 @ 17:18:01
Postat av: Sthlmsnotarien

Allmänheten - Ett intressant sätt att motsäga sig själv på (vilket i och för sig inte var första gången pöbeln gjorde det). 1) Den juridiska sektorn har arbetsförhållanden och attityder som liknar 1800-tal. Man får anta att detta då beror på arbetstidsdiskussionerna ovan. 2) Jurister är sliskiga advokater som tar alldeles för mycket betalt för sin hala käft.

Nåväl. Man kanske får bestämma sig om jurister är slavar som arbetar för mycket eller om de glider runt och skörtar upp folk. Men vi kanske kan trösta allmänheten med att de stackars utsatta arbetarna enbart sliter ut sig för bolagskunder.

Men tyvärr är det allmänhetens förlust att de sällan får nöjet att betala för de riktigt hala käftarna. Som Murray Kempton noterade efter att ha hört Edward Bennetts slutanförande genom vilket Jimmy Hoffa's frikännande cementerades, "To watch Williams and then to watch a Department of Justice lawyer contending with him is to understand the essential superiority of free enterprise to government ownership."

2007-02-08 @ 18:23:53
Postat av: Allmänheten

Stockholmsnotarien - Jag önskar att jag motsa mig själv, men tyvärr verkar det ju finnas båda sorterna. De som slavar och de som skörtar upp folk.Som Delägarn antydde så finns det ett " herrefok" och "slavar" eller "arbetare" som Sthlmsnotarien kallade dom. Att de stackars arbetarna sliter är ju för att "herrefolket" ska kunna ta ut en riktigt hög timpenning när man debiterar bolagen. Tycker synd om "arbetarna" oavsett vilka dom sliter ut sig för. Omodernt sätt att jobba och många omoderna attityder hos vissa här. Och tror nog att det kommer finnas fler " hala käftar" i framtiden som inte finner sig i ett uråldrigt system ;-)

2007-02-08 @ 19:27:57
Postat av: Augustinus

Var hamnar B-juristerna? De är ju i majoritetet visar statistiken, men de hörs och syns inte. Troligtvis för att de inte har så mycket att stoltsera med. Jobbar de på myndigheter, småbyråer, intresseorganisationer eller livsmedelsbutiker? Jobbar de alls?

Hur blir man EU-byråkrat? Notariekrav? Tråkigt som satan?

Är Sollentuna TR att föredra framför Göteborg eller Malmö?

2007-02-09 @ 08:06:07
Postat av: Söndagsåklagaren

Påfallande många B-jurister är advokater, och en hel del av dem på de större byråerna. B-nivån märks när de för omväxlings skull möter motstånd.

2007-02-09 @ 08:31:35
Postat av: Nej tack!

Domare är ett gäng pedofiler. Läs aftonbladet. Sluta skriv inlägg rådisar fiskaler ni är äckel -gå till någon skolgård istället..

2007-02-09 @ 09:17:46
Postat av: Sthlmsnotarien

Augustinus - B-jurister? Du menar med B i kursbetyg eller gruppen under toppkrafterna? Oavsett så är det en rätt svävande benämning "B-jurister."

Men, i stora drag kanske något så här: Om du sitter ting på en hyfsat ok TR (ok statusmässigt) så kommer man in på en byrå i Sthlm. Om man inte sitter ting och inte har betyg/meriter att landa ett hyfsat jobb, tja... ett försäkringsbolag eller Fonus kanske? Eller ett vick för en mamma- eller pappaledig bankjurist eller landstingshandläggare?

Sollentuna TR är att föredra framför Göteborg och Malmö om du vill arbeta i Sthlm och vice versa.

EU-byråkrat: Givetvis inget notariekrav. Det finns flera vägar (till Kommissionen, vilket jag antar att du menar). Genom uttagningstest och väntan kan du så småningom få ett fast handläggarjobb alt. bli satt på en vikariatslista. Men, de flesta kommer till Bryssel som nationella experter, d.v.s. departementshandläggare etc. som skickas ned. Den som seriöst vill jobba där bör ha en LL.M. (College of Europe eller hyfsat bra Anglo-Amerikansk LL.M.) och en tre, fyra språk skadar inte.

2007-02-09 @ 10:31:20
Postat av: Sthlmsnotarien

Nej tack! - ...borde läsa lite noggrannare (även om Aftonblaskan inte är något att läsa egentligen).

http://www.aftonbladet.se/vss/nyheter/story/0,2789,996312,00.html

"Den åtalade mannen är i 60-årsåldern och utbildad domare. Han är anställd som hög jurist på Regeringsrätten." Ingen domare m.a.o., någon sorts handläggare/utredare.

Dessutom verkar det inte vara fråga om pedofili, "tonårsflicka" kan var allt upp till 19 år. Och hade det varit närmare 13 än 19 hade Aftonblaskan säkerligen valt en smaskigare rubrik.

2007-02-09 @ 11:01:23
Postat av: Nej tack!

Såpass, någon som skriver på detta forum anser sig för fin för att läsa aftonbladet.. Dåså rådisar och fiskaler suger pung oavsett om en eller annan inte är pedofil.

2007-02-09 @ 13:51:11
Postat av: A

Min gissning är nog i allmänhet är anledningen till att man inte läser aftonbladet inte att man anser sig vara för fin. Snarare att det enda som skrivs i den tidningen är dynga. Sen att det krävs ett smärre mentalt handikap för att uppskatta den dyngan är en annan sak. Det är lite grann som med monstertrucktävlingar, inte det att sporten i sig är ofin utan snarare att hela publiken som tycker om det är idioter för att det är omöjligt att ha åtminstonde 100 i iq och fortfarande anse det vara en givande sysselsättning.

2007-02-09 @ 15:49:29
Postat av: Nej tack!

Åhh mister iq har yttrat sig. Vad smart du är! Du är ju bara bäst. Jag håller med du är alldeles för smart för att läsa aftonbladet!

Kan du inte räkna upp allt annat du bara är bäst på och allt annat du inte kan nedlåta dig till pga din höga iq.

2007-02-09 @ 16:12:48
Postat av: din morsa

ehh är det ngn som läst storstadsnotariebloggen, se länken högst upp?! Retard?

2007-02-09 @ 20:58:23
Postat av: banarne

Delägarn tjänar massor av pengar och är en mindre belastning för samhället än bandyåklagaren som klafsar runt i polisens jympahall med plastklubban på arbetstid.
Bandyåklagaren har minsann massor med patos och fyller en viktigare funktion i samhället än Sten Sture.
Sten Sture har betat av jättemånga olika juristmeriter och vet precis allting. Han skulle naturligtvis kunna lära lilla DANIELLA ett och annat.
DANIELLA är mycket snyggare än lantisarna på linjen och kommer garanterat få jobb på någon av de stora.
Lantisen Daniel från Västerås är duktig och läser DN länge på morgnarna och kan räkna upp fler israeliska politiker än byrå-Oskar från Täby.
Oskars storebror har en bekant som arbetar på Länsstyrelsen som verkar vara en plufsig loser med en ful V70. Sån kommer Oskar naturligtvis inte bli.

2007-02-09 @ 22:32:59
Postat av: svennen

Hur är det med jurister som jobbar med humanjuridik- kan det vara svårt att överleva ekonomiskt? Någon som vet?

2007-02-10 @ 14:56:09
Postat av: Joe

till din morsa: Storstadsnotarien måste vara någon slags drift med tråkiga jurister, ett försök till "skriv så töntigt du kan så blir det roligt". Går väl sådär.

2007-02-10 @ 18:02:21
Postat av: Jane Doe

hmmm....har nu läst igenom bloggen...visst, den är stundtals ganska underhållande..men allvarligt talat är den lite gnällig...Bäste Hr. Jurist, du kommer snart att vara fri. Och om jag inte minns fel så har Du faktiskt valt det själv. En annan blogg från arbetslivet är Taxisnack. Skall fortsätta läsa den nu när Du nästan är klar. Lycka till.

Postat av: Sierskan

Vad tror ni om det här? Tingsnotarien kommer in på hovrätten, tack vare sina vitsord. Det är nämligen så att dennes lagmans vitsord är omvänt proportionerliga som hovrätten ser det.

En utveckling jag håller sannolik.

2007-02-12 @ 09:42:25
Postat av: Anonym

Håller med om att TN är en gnällspik som tycks tro att en domstol skall vara någon sorts demokratisk inrättning.

Jämför med tanken på att TN skrivit sin blogg under utbildningstjänstgöring vid något militärt förband ute i obygden - hade TN då kunnat vänta sig några uppmuntrande vitsord från förbandschefen?

2007-02-12 @ 13:45:36
Postat av: Re: Nej tack!

På begäran kommer en lista på saker jag inte kan nedlåta mig till:
1. Ringa till bokstavsleksprogram som sänds på "arbetslöshetstider".
2. Titta på dokusåpor.
3. Tycka Carolina Gynning är en shysst tjej.
4. Vilja vara kompis med Fadde.
5. Läsa Expressen.
6. Gilla Lars GW Persson.
7. Tycka om Van Damme, Chuck Norris, Sylvester Stallone, Dolph Lundgren osv.
8. Skratta åt Hey Baberiba.
9. Tro på horoskop/new age/gud/osv.
10. Klä mig efter tips som jag har fått i Café/Slitz/King/osv.
11. Bo i förorten.
12. Tro att jag är rik för att jag lyckats skramla ihop pengar till att köpa en Frexinet på Spy Bar/Köket/osv.

Jag har hur många som helst såna här. Borde nästan skriva en bok om hur korkad allmänheten är.

2007-02-12 @ 15:52:24
Postat av: Jan-Erik

Läste inlägg av: Nej tack. Såg under punkten 3. att du inte ville tycka något positivt om Carolina Gynning. Såg henne för en gångs skull häromdagen på TV4, och tänkte att där är hon. Det är ju henne vi ska tycka illa om. Hur lätt som helst, det är bara att sluta tänka och följa strömmen..,.,.,tills jag insåg att det är inte helt lätt att tycka illa om henne.,.,..samtidigt som jag undrar vad det är som retar upp så många när de ser henne. Själv uppfattar jag henne som en positiv, rolig person som inte visar något behov av att alltid vara/veta bäst. Däremot visar hon upp ett empatiskt och trevligt sätt mot dem hon möter, och då kan jag inte annat göra än att undra: vad är det som retar upp folk?

Sen såg jag din sista rad och det kanske kan vara till hjälp för förståelsen av det ovan skrivna. Huvudregeln blir ju enkel, tycker någon något postivt om en sak, och det inte är en lag- eller rådman, proferssor eler exeminator, tyck illa om det och se till att vara annorlunda. Att en majoritet gilalr något måste ju innebära att allmänheten är korkat och dessutom inte tillräckligt annorlunda.,.,.,.Tack för mig!!

2007-02-13 @ 08:54:28
Postat av: A

Jan-Erik: Borde egentligen låta bli att diskutera det här vidare då jag skäms lite över hur pass dryg jag egentligen framstod.

Men apropå Carolina Gynning så tycker jag inte att det är något fel på henne som person. Snarare så är det fråga om en övre medelklasstjej från semi-intellektuel bakgrund som bestämde sig för att göra revolt mot hennes bakgrund genom att bli "silikon bimbo". Det som äcklar mig något nu är det spektakel hon ställer till med under sitt återinträde i medelklassen. Det enda hon gör är att befästa intrycket av sig själv som en osäker individ som bara vill ha andras godkännande.

I fråga om allmänheten så är inte det en majoritet gillar i allmänhet korkat. Det som är korkat är att ge efter för mindre eftersträvbara mänskliga egenskaper. Ta en titt på aftonbladets rubriker på nätupplagan och du hittar på 5 sekunder de 10 dödssynderna (även om den kristna moralen kanske inte är det bästa att rätta sig efter).

Det handlar inte om att vara annorlunda. Det handlar om att i första hand sätta prioriteten på de mänskliga egenskaper som är "bra". Aftonbladet är ondskan själv vad gäller det. Och jag kan väl medge att jag inte känner särskillt stor respekt för de människor som väljer att odla sina dåliga egenskaper, oavsett om de tillhör allmänheten eller är lag- eller rådman, proferssor eler exeminator.

2007-02-13 @ 09:54:06
Postat av: A

Ang: 10 dödsynder så har jag, så ödmjuk som jag är, bestämmt att lägga till 3 st dödssynder då de gamla inte räckte till för att täcka in allt.

2007-02-13 @ 10:39:11
Postat av: Proletärjuristen

Vad innehåller en Frexinet för ngt? Hänger inte så mkt på Stureplan av många olika skäl.

2007-02-13 @ 12:17:52
Postat av: Söndagsåklagaren

Det är möjligt att A stavat fel, men annars handlar det om en dryck som finns att köpa på Systembolaget och som kunde passa för Proletärjurister.

2007-02-13 @ 13:39:31
Postat av: A

A åsyftar nog samma dryck som åklagaren. En relativt billig Cava (mousserat vin) på systembolaget som säljs för ~ 60 kr. Lite här och var på krogarna i Stockholm så betalas det upp mot 800 kr för samma flaska. Det handlar alltså om att betala för betalandets skull.

2007-02-13 @ 14:01:46
Postat av: Proletärjuristen

Aaah...kapitalismens under :) Men det måste vara ännu coolare att köpa det nya exklusiva vattnet som Paris Hilton m.fl. dricker och som lär gå på en 30-40$ flaskan. Minns dock inte namnet. Men det kanske någon annan gör?

2007-02-13 @ 15:03:08
Postat av: Kapitalisten

För att inte tala om vad man dricker ute på vänsterkanten.

2007-02-13 @ 16:02:34
Postat av: banarne

ja det är kul att se att det finns fina människor här som inte ser ner på Carolina Gynning!

2007-02-13 @ 20:47:44
Postat av: Domarbananen

Sthlmsnotarien - om du sitter ting i sthlm borde du väl kunna ta reda på en del om "domaren". Han är en föredragande vid regeringsrätten, Rune Hedin.

Målsäganden är född -89, således 18 i år.

2007-02-13 @ 21:50:16
Postat av: Anonym

För övrigt borde alla som delar in folk i "samhällsklasser" och ens överväger att påpeka att någon kommer från en "semiintellektuell bakgrund" (vad fan är det!? Är det när man har halvkorkade föräldrar?)Släpas ut på närmsta öppna yta och skjutas, eller i vart fall kastreras med en slö skridsko! Idiot!

2007-02-13 @ 22:15:06
Postat av: Jan-Erik

Läste inlägg av: banarne. Ja och det är kul att se att det finns människor som du som uppskattar andra som inte ser ner på andra. Personligen anser jag att det är en bra egenskap, kanske utvecklad genom arbete som jurist, att inte se ner på andra enbart för att det är ballare än att våga stå för andra värden.

Till Postav av: TOMT: semiintellektuel bakgrund ska förmodligen ses som ett fint ord (antagligen ett ord som stolpskott som jag, en hel del andra som jag känner, en stor del inellektuella samt, tänk om, inte ens Grynning skulle använda.,.,,) vilket skulle kunna förklara mycket.,.,.,.Håller för övrigt med dig.,..,

2007-02-13 @ 22:25:30
Postat av: fiscus

Det var kul att det kom med en kommentar om notarienämnden, maken till patetisk på hitt får man ju leta efter. Detta kanske smärtar mig särskilt då jag är länsrättsnotarie och de inte besökte en enda länsrätt. Men... det är ett drag de delar med lagmannen på min domstol.

2007-02-14 @ 23:17:47
Postat av: Info

--> Domarbananen: Vederbörande är till och med FÖRE DETTA föredragande i RegR.

2007-02-18 @ 12:06:19
Postat av: Daniella

TACK FÖR ALLA INFORMATIVA SVAR AVSEENDE BYRÅER I STOCKHOLM. NU UNDRAR JAG OM NÅGON, EFTER ATT HA TAGIT DEL AV MIN PERSONLIGA BESKRIVNING NEDAN, ÄVEN KAN REKOMMENDERA EN LÄMPLIG ARBETSPLATS.

JAG HAR NÄSTAN UTESLUTANDE AB SAMT FIL KAND I FEK. TYCKER OM ATT RIDA, SJUNGA I KÖR SAMT LÄSA BÖCKER AV JACK WELCH. JAG ÄR STYRELSEORDFÖRANDE FÖR EN FÖRENING SOM ARBETAR MED ATT HJÄLPA HEMLÖSA HUNDAR I RUMÄNIEN OCH VICE ORDFÖRANDE FÖR FRUÄNGENS BOKKLUBB. AVSLUTNINGSVIS KAN JAG NÄMNA ATT JAG INTE VILL ARBETA MED M&A.

BÄSTA HÄLSNINGAR
Daniella

2007-02-18 @ 15:23:31
Postat av: Konrad

NU BÖRJAR DET KÄNNAS SOM OM NÅGON ÄR VÄLDIGT IRONISK.

Hoppas jag i alla fall...

2007-02-18 @ 21:27:11
Postat av: Statsvetaren

Konrad,
Låt oss hoppas det...

2007-02-19 @ 09:29:32
Postat av: Sthlmsnotarien

Jo, det var nog ironi. Trist bara att det inte var AB rätt igenom. Uppenbarligen var det så främmande att hon inte ens kunde vara ironisk om det hela...

Men, tja, åklagarmyndigheten då kanske? De håller i.a.f. inte på med M&A...

2007-02-19 @ 10:26:02
Postat av: Diddy

Lars GW Persson, Leifs något mindre framgångsrike broder?

Hursomhelst, det känns som om Tingsnotarien försöker runda av. Detta beklagar jag djupt men det kanske är dags, en fiktiv notarietjänstgöring måste ju också ta slut.

SS, Sthlmsnotarien, Delägaren, trubbelmakare, fridsstörare et consortes; för att parafrasera Kapten Staros från den tunna röda linjen:
You have all been like sons to me.

2007-02-19 @ 13:09:32
URL: http://snaskefar.blogg.se
Postat av: Vardagslunkande åklagare

Inte åklageriet. Innebandy var inte med poå intresselistan.

2007-02-19 @ 13:11:56
Postat av: Nu när...

...TN lägger ner verksamheten(?), kan inte någon av alla begåvade och bemedlade jurister bland inläggsförfattarna starta någon form av gästbok på nätet för fortsatt verksamhet? Eller kan det kanske vara en boll för en byrå att plocka upp? Så många besökare, så många engagerade och så mycket påhopp! De är ju de facto ni inläggsförfattare som burit upp denna sida det senaste (halv)året. Men det är TN som tjänar pengar på er!

// En riktig notarie

2007-02-19 @ 17:53:15

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress:

URL:

Kommentar:

P.g.a. spam kommer alla kommentarer innehållande mer än en länk att granskas innan de läggs ut
Tingsnotarien förbehåller sig rätten att citera kommentarerna